WormRadio

Radio is de laatste jaren in Nederland een marginaal medium geworden wat betreft de ‘kunstzinnige’ of ‘vrije’ aanpak van programmamaken. Dit is voornamelijk te danken aan de archaïsche en wereldvreemde structuur van het NL omroepstelsel waarin natuurlijk de publiekelijk minst populaire elementen afvallen (zoals daar zijn; alles wat ook maar enigzins naar ‘cultuur’ riekt; ‘Mijn Pistool!’ riep J.Goebbels) opdat er een grote grijze eenheidsworst overblijft die iedere omroep natuurlijk weer op een eigen wijze interpreteert. Dus varieté in eenheidsworst! Hoera! (3x)
Toch is Radio anno 2007 wellicht het enige overgebleven publieke podium voor een zeer bijzondere, zowel klassieke als experimentele elektro akoestische muziekvorm. Maw; het gebruiken van radio als ‘film zonder beelden’. Het gebruiken van radio op ieder andere manier dan droogkloterige reportages, oeverloos gezeik en braaf plaatjes draaien. Met een ‘deftig’ woord; radiofonie.
Om even met een scheef oog naar het ‘beschaafde’ deel van Eropa te kijken; Studio Akustische Kunst van de WDR (West Deutsche Rundfunk) en Kunstradio van de ORF (Östereichische Rundfunk), Radio Resonance (London), Monitor bij de SE (Zweedse omroep), Ars Sonora bij de RNE (Spaanse Omroep en Silenceradio in Brussel; zij allen doen het. En wellicht nog ontelbare vrije en lokale radioos over gansch Europa verspreidt.
In Nederland bestaat hoegenaamd niets op dit gebied. En dat terwijl de productie van de genoemde muziek en geluidskunst juist een bloeiperiode beleeft. Componisten en muzikanten uit diverse muziekgenres voelen meer dan ooit de verleiding om echte luisterstukken te maken, steeds meer met gebruikmaking van de nieuwste technologieën zoals 5.1 surround. Gedeeltelijk werkt men voor het internet (podcasts en webstations); maar het zou zonde zijn om het experimentele volkje maar voor altijd naar het internet te verbannen en de ether aan de vervuiler te laten.
Genoeg redenen om serieus zaak te maken van het in stand houden, voortzetten en doorontwikkelen van een unieke geluidskunstvorm, waarbij het echte luisteren in al haar facetten voorop staat. Stichting WORM wil onder de paraplunaam WormRadio een prominente en leidende rol innemen in de productie van RadioKunst in de meest brede zin van het woord; radiohoorspelen, het radioWORM magazine, radiofonische reportages en studioprojecten.
Het concept klinkt als een open deur intrappen maar in NL is het tamelijk bijzonder; WormRadio is op te vatten als een Kunst Radio Producent die buiten de omroepen valt en ook niet afhankelijk is van een vaststaand afzetgebied, maar wel gegrondvest is in een zeer actieve community. WormRadio initieert, produceert en assisteert op het gebied van de productie van ‘autonome’ radiowerken en radiokunst in de meest brede zin van het woord..WormRadio heeft een netwerk dat zich uitspreidt over kunstradio’s over de gehele wereld, maar zich niet beperkt tot radio alleen; ook het internet is onderdeel van de doelgroep. Een belangrijk onderdeel van het concept is de fondsenwerving; die hoeft niet per definitie gekoppeld te zijn aan het afzetgebied. Door deze elementen te scheiden creëert Worm Radio een niche voor zichzelf binnen het NL cultuurlandschap waar na een aantal aanloopjaren intrinsiek van geprofiteerd gaat worden.