Klangendum #22 radioplay ‘X” by Michèle Metail & The Klang Crew

Jingle
The program is broadcasted on the 24th of december for the first time but it will stay online for ever and ever.  LISTEN TO IT HERE

playlist;

X
by Michele Metail, Henk Bakker, Lukas Simonis
Produced by WORM/Klangendum & Poetry International, Juni 2013.

Brazzi by Brakamama (Audrey Chen & Luca Marini)
Recorded at Worm studio 2011.

Darger by Candlesnuffer & Mate
2011/2013.

Jingle

Extra info;

NL;
Voor de vierde keer werkte de WORM/Klangendum crew samen met een door Poetry International aangedragen dichter om een klankstuk te maken dat zowel live als in de studio wordt gepresenteerd. Vorige edities waren samen met; Ursula Andkjaer Olsen, Yan Jun en Saskia De Jong.

Michèle Métail (Frankrijk, 1950) laat zich in haar werk niet beperken tot papier en taal. Ze presenteerde sinds haar podiumdebuut in 1973 regelmatig zogenoemde Œorale publicaties¹, ritmische en muzikale taalperformances durend van enkele minuten tot meerdere uren. In de zogenoemde Gigantextes, gebruikt ze verschillende technieken, acrylverf op doek, kalligrafie en fotografie, om een balans te vinden tussen de tekst en het gegenereerde beeld. De oprichting van de organisatie Dixit, samen met Bernard Heidsieck, is een gevolg van haar wens geen onderscheid te maken tussen kunstdisciplines, maar fusies te zoeken in de verschillende vormen van expressie. Métail studeerde Duits en Chinees en woont en werkt in Zuid-Frankrijk. Metail was het enige vrouwelijke Oulipo lid.


English;


The WORM / Klangendum crew worked for the fourth time along with a poet that was suggested by Poetry International to present a soundpiece both live -at the poetry int festival- and in the studio . Previous editions included ; Ursula Andkjaer Olsen , Yan Jun and Saskia De Jong .Michèle Metail ( France , 1950) does not limit herself in her work to paper and language . Since her stage debut in 1973, she frequently presented the so-called Œorale publications ¹ , rhythmic and musical language performances lasting from several minutes to several hours . In the so-called Gigantextes , she uses different techniques , acrylic on canvas , calligraphy and photography , to find a balance between the text and the image generated a balance. The establishment of the organization Dixit , along with Bernard Heidsieck , is a result of its desire to differentiate between disciplines , but no distinction to search the different forms of expression . Mergers Metail studied German and Chinese and has lived and worked in Southern France . She was the only female member of the famous Oulipo-movement.